OFERTA SZKOLENIOWA


Zapraszamy na szkolenia dla Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych warunkujące przystąpienie do egzaminu UDT!

Zgodnie z wytycznymi programu Prosument od 01.01.2016 roku montażu systemów fotowoltaicznych, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych  może dokonać Wykonawca posiadający ważny certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Najbliższe szkolenia:


Szkolenie:

Certyfikowany instalator paneli fotowoltaicznych (48h)


Program kursu   Harmonogram kursu


Termin: 20-29 marzec 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy:

Pobierz formularz

(osoba prywatna)


Pobierz formularz

(przedsiębiorstwo)


 

Oferujemy szkolenia podstawowe i przypominające warunkujące uzyskanie Certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych oraz wpisu do rejestru certyfikowanych instalatorów prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=815&Itemid=1021

Zapewniamy profesjonalną kadrę, nowoczesne środki dydaktyczne oraz zajęcia praktyczne dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

Zespołowi naszych trenerów przewodniczy prof. h. c. dr inż. Ryszard Tytko - ekspert odnawialnych źródeł energii, autor podręczników i programów szkoleniowych, wykładowca uniwersytecki http://www.rtytko.pl/

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu montażu mikro i małych instalacji PV warunkującej pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT i uzyskanie certyfikatu instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Organizacja szkolenia

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem działającej instalacji fotowoltaicznej, narzędzi pomiarowych, modelu połaci dachowej pokrytej blachą trapezową, blachodachówką oraz dachówką ceramiczną wraz instalacją odgromową i przepięciową umożliwiają naukę montażu paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych, na wielu rodzajach pokryć dachowych.

Na życzenie zorganizujemy szkolenie w wymiarze 32, 64-godzinnym lub dłuższym– stosowanie do potrzeb i wiedzy bazowej uczestników.
Koszt szkolenia, ukierunkowanego na zajęcia praktyczne kalkulowany jest wówczas indywidualnie.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby które chcą nabyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności wymagane przy projektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących zaktualizować, poszerzyć i potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności certyfikatem przyznawanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Tematyka szkolenia

Nasze szkolenia realizowane są zgodnie z zakresem programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu, który obejmuje poniższe bloki tematyczne:

 • Zagadnienia ogólne; Dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych.
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych.
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych.
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych.
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Nadzór merytoryczny

Nadzór nad akredytowanymi organizatorami szkoleń w zakresie OZE pełni Urząd Dozoru Technicznego.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
 • ​opiekę organizatora, możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
 • materiały dydaktyczne: podręcznik, przykładowe zadania przygotowujące do egzaminu UDT, prezentacja z zajęć, filmy instruktażowe
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • catering i bufet kawowy w trakcie zajęć
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia podstawowego dla instalatorów systemów fotowoltaicznych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r.
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane przez Jednostkę Systemu Oświaty- Placówkę Kształcenia Ustawicznego Akademię Przedsiębiorczości w Starachowicach , wg. wzoru z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za pośrednictwem wypełnionego formularza zgłoszeniowego i pozostawienie w jednym z biur Akademii Przedsiębiorczości lub przesłanie e-mailem na adres
oze  ap.org.pl.

Korzyści ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu UDT

 • nabycie unikalnych, potrzebnych na rynku kwalifikacji i umiejętności;
 • wpis do Rejestru certyfikowanych instalatorów prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • zaufanie klientów, potwierdzenie fachowości i doświadczenia,
 • dofinansowanie inwestycji – montaż instalacji przez certyfikowanego instalatora OZE może być warunkiem dofinansowania lub kredytowania inwestycji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Osoba do kontaktu: Kamila Stępień, 797 161 671 lub oze  ap.org.pl.

Zastrzeżenie organizacyjne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, osoby prowadzącej lub odwołania zajęć. W przypadku wprowadzenia zmian uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab