Szkolenia i kursy dla pracowników PUP

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przedstawia Państwu ofertę szkoleń organizowanych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz przedstawicieli Rad Zatrudnienia


KONTAKT
Obrazek użytkownika mariola.kubas
Mariola Kubas

41 344 52 23


Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy

    Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych przez
Akademię Przedsiębiorczości dla Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
oraz przedstawicieli Rad Rynku Pracy. 
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń dotyczących aktualnej tematyki, m.in. :

SZKOLENIA  DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
- Procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy wraz z elementami postępowania administracyjnego  -warsztat praktyczny
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy- weryfikacja wniosków, zawieranie umów z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring – warsztat praktyczny
- Pomoc de minims w działalności urzędów pracy
- Procedury administracyjne w PUP w aspekcie nowelizacji KPA oraz ustawy o promocji  zatrudnienia i instrumentach rynku pracy – jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy – praktyczne wskazówki.
- Prawidłowa realizacja przez urząd pracy projektów konkursowych i pozakonkursowych  współfinansowanych ze środków EFS – formy wsparcia, wskaźniki oraz kwalifikowalność osób
- Wdrażanie procedur antykorupcyjnych spełniających wymagania ustawy o jawności życia publicznego i standardu ISO 37001 – projekt
- System kontroli zarządczej  - skuteczne unikanie uchybień i nieprawidłowości.
- Doradca klienta wobec aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w aspekcie osiągania oczekiwanych wskaźników efektywności
- Realizacja form pomocy osobom bezrobotnym z zachowaniem  standardów obsługi klienta oraz dobrego wizerunku PUP.
- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
SZKOLENIA DLA  RAD RYNKU PRACY
- Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy w kreowaniu lokalnych działań prozatrudnieniowych
- Aspekty funkcjonowania rad rynku pracy oraz powiatowego urzędu pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- Postępowanie przy opiniowaniu wniosków w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz rozkładania na raty

              Wieloletnie doświadczenie Akademii w zakresie organizacji szkoleń dla Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu całego kraju, Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 oraz stała współpraca z profesjonalnymi i sprawdzonymi trenerami są najlepszą gwarancją jakości oferowanych przez nas usług.
Szkolenia organizowane przez Akademię prowadzone są przez doświadczonych trenerów, znanych i cenionych specjalistów z poszczególnych dziedzin.
Na indywidualne życzenie możemy zorganizować dla Państwa szkolenie zamknięte dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych Państwa Urzędu.
Zapewnimy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a doświadczeni pracownicy naszej instytucji zadbają o każdy szczegół organizacji szkolenia sprawując bezpośredni nadzór nad jego realizacją.

Na Państwa pytania dotyczące oferty lub organizacji szkoleń zamkniętych chętnie odpowiedzą pracownicy naszej instytucji pod numerami telefonu 41 275 19 05, 41 275 00 58 lub adres e‑mail 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Akademią Przedsiębiorczości!

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab