Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową istniejącą na rynku od 1996 roku.

Przedmiotem działalności Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo personalne, poradnictwo psychologiczne oraz aktywizacja zawodowa.

Odbiorcami naszych usług są pracownicy oraz kadry kierownicze firm, instytucji i urzędów, osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działalność Akademii realizowana jest poprzez projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, usługi szkoleniowe i doradcze  wykonywane w systemie otwartym oraz na zlecenie, na terenie całego kraju i zagranicą.

Do grona naszych Zleceniodawców należą m.in.:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Powiatowe i Miejskie Urzędy Pracy z terenu całego kraju
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego
 • Powiatowe i Miejskie Centra oraz Ośrodki Pomocy Rodzinie z terenu województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego.

Posiadamy wpis do Rejestru Jednostek Szkoleniowych nr 2.26/00001/2004 oraz Certyfikaty Agencji Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Doradztwa Personalnego oraz Agencji Poradnictwa Zawodowego.

Wartość merytoryczna i metodyczna kształcenia ustawicznego prowadzonego przez Akademię potwierdzona jest Akredytacją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Spółka prowadzi Placówkę Kształcenia Ustawicznego Akademia Przedsiębiorczości.  
W ramach działalności oświatowej realizujemy:

 1. kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 2. kursy umiejętności zawodowych;
 3. kursy kompetencji ogólnych;
 4. kurs dokształcające umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wysoka jakość naszych usług potwierdzona jest uzyskaniem w 2008 r. Międzynarodowego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2015, wydanego przez uznaną, akredytowaną instytucję certyfikującą CERTQUA – Stowarzyszenie Niemieckiej Gospodarki dla Wspierania i Certyfikacji Systemów Zapewniania Jakości w Edukacji. 

Od dnia 15.09.2011 roku posiadamy certyfikat wydany przez Q&R POLSKA Sp. z o.o. zaświadczający, iż Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.


Nasze atuty to:

wieloletnie doświadczenie - w okresie kilkunastu lat naszej działalności na rynku zrealizowaliśmy szereg szkoleń dla kilkunastu tysięcy osób.
gwarancja jakości - poświadczona przyznaniem nam międzynarodowego certyfikatu jakości PN-EN ISO 9001:2009 oraz uzyskaniem Akredytacji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
sprawdzeni trenerzy - praktycy - posiadający unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności
wysoka jakość usług w przystępnej cenie - dzięki dobrej organizacji i wieloletniej współpracy z naszymi partnerami staramy się wynegocjować jak najlepsze ceny dla naszych klientów
otwartość i kompleksowość - organizujemy szkolenia na terenie całego kraju i zagranicą, jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie, staramy się dostosować nasze szkolenia do oczekiwań Klienta.


LIDER WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
I nagroda w Konkursie "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013" organizowanym przez KIW Centrum Projektów Europejskich.

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab