KONTAKT
Obrazek użytkownika joanna.lurzynska
Joanna Lurzyńska

506 976 134


Obrazek użytkownika anna.lutek
Anna Lutek

506 976 134

ZAMKNIĘCIE I NABORU DO PROJEKTU „HerOSI Biznesu” DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI I REEMIGRANTAMI


Zgodnie z § 6 pkt. I ppkt. 5b Regulaminu rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza z dniem 20.07.2020 r. godz. 15.30 zamknięcie I naboru do projektu dla Kobiet i Mężczyzn niebędących rolnikami i reemigrantami.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW TO 21.07.2020 R. GODZ. 15.30.

Po tym terminie dokumenty rekrutacyjne nie będą przyjmowane.

Od dnia 22.07.2020 r. dopuszcza się składanie Formularzy rekrutacyjnych przez osoby spełniające następujące kryteria rekrutacji:

  1. OSOBY BEZROBOTNE, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
    · osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych
  2. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo posiadające status REEMIGRANTA.

FacebookTab